HUISREGELS

Gedurende het gehele weekend gelden onderstaande huisregels:

 • Er wordt geen alcohol verkocht aan personen onder de 18 jaar. In geval van twijfel dient de bezoeker zich te legitimeren met behulp van een geldig legitimatiebewijs.
 • Het doorgeven van alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar is verboden.
 • Het gebruik of verhandelen van soft- en harddrugs is niet toegestaan.
 • Het bezit van een wapen (of een voorwerp dat als wapen kan worden gebruikt) is verboden.
 • Bij het vertonen van agressief gedrag, seksuele intimidatie of discriminatie zal de toegang tot het terrein worden ontzegd.
 • Het is verboden om eet- en drinkwaren vanaf het terrein mee naar buiten te nemen. Tevens is het meenemen van eigen eet- en drinkwaren niet toegestaan.
 • De organisatie houdt zich niet verantwoordelijk voor schade, vermissing of diefstal van eigendommen van bezoekers.
 • Consumptiebonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 • Tijdens het weekend worden beeld- en geluidopnamen gemaakt voor promotionele doeleinden. De organisatie kan hier gebruik van maken, zonder toestemming of vergoeding aan de bezoekers verschuldigd te zijn.
 • Parkeren in de bermen is niet toegestaan.
 • Instructies van de medewerkers van de Dollemansdagen dienen direct te worden opgevolgd.
 • Het programma is onder voorbehoud. Bij programmawijzigingen kunnen toegangskaarten niet worden geretourneerd.
 • Bij het betreden van het terrein gaat de bezoeker akkoord met bovengenoemde huisregels. Bij schending van deze regels zal – naar inzicht van de organisatie – de toegang tot het terrein worden ontzegd, de politie worden ingeschakeld en/of ontstane schade worden verhaald op de veroorzaker.