De huisregels zoals hieronder beschreven gelden voor het gehele weekend van 1 en 2 juli 2017

 • Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bezoekers van de Dollemansdagen dienen in geval van twijfel hun leeftijd aan te tonen doormiddel van een geldig legitimatiebewijs. Indien een bezoeker zijn/haar leeftijd niet op deze manier kan aantonen zal een -18 bandje verstrekt worden.
 • Indien u als bezoeker van de Dollemansdagen alcoholhoudende drank doorgeeft aan iemand onder de 18 jaar, wordt u beiden de toegang tot het terrein voor onbepaalde tijd ontzegd.
 • Bezoekers van de Dollemansdagen die zichtbaar onder invloed zijn van drugs wordt de toegang ontzegd.
 • Het gebruik of verhandelen van soft- en harddrugs is niet toegestaan. Bij geconstateerde handel of gebruik van elke vorm van soft- en harddrugs wordt de politie gewaarschuwd en volgt verwijdering van het terrein.
 • Het bij zich dragen van wapens of voorwerpen die als wapen zouden kunnen dienen is verboden op straffe van een ontzegging voor onbepaalde tijd.
 • Bezoekers van de Dollemansdagen die agressief gedrag aan de dag leggen in de vorm van uitschelden, uitdagen tot een gevecht of treiteren krijgen een ontzegging voor een bepaalde tijd. Bij beledigen, seksuele intimidatie of discriminatie wordt u de toegang tot de Dollemansdagen voor onbepaalde tijd ontzegd.
 • Het is verboden eet- en drinkwaren van het terrein mee te nemen naar buiten. Alsmede eigen eten en drinken mee het terrein op te nemen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij zijn niet verantwoordelijk bij diefstal, vermissing en/of beschadigen.
 • Bij het aanschaffen van een entreebewijs en het betreden van het terrein gaat u akkoord met de huisregels geldende bij de Dollemansdagen.
 • Instructies van onze medewerkers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
 • Parkeren in de bermen is niet toegestaan en geheel op eigen risico.
 • Het verlaten van het terrein dient ordelijk en op aanwijzing van de organisatie en/of beveiliging te gebeuren. Afval dient in de daarvoor bedoelde afvalbakken te worden achtergelaten en eigendommen van anderen dienen met respect behandeld te worden.